logotyp

Historie akcí

Akce na březen

AKCE NA BŘEZEN

 

 

 4. 3.                 Berušky – plavání                30,-

 

 5. 3.                 Berušky – Angličtina pro předškoláky    

 

18. 3.                Berušky – plavání                30,-

 

19. 3.                Berušky – Angličtina pro předškoláky

 

24. 3.               Cepík  – divadelní představení o zdravé výživě      50,-                                                                                

   

24. 3.   Přednáška pro všechny rodiče o zdravé výživě   

               - zdarma

               - od 15,30 hodin 

                - ve třídě u Berušek                           

 

Akce na únor

                  AKCE NA ÚNOR

 

 5. 2.                 Berušky – plavání                30,-

 6. 2.                 Berušky – Angličtina pro předškoláky 
  

 10. 2.               Berušky – Dopravní hřiště

 13. 2.               Berušky – Angličtina pro předškoláky

 18. 2.               Karneval

 19. 2.               Berušky – plavání                  30,-

 20. 2.              Divadlo Krabice                     50,- 

 27. 2.              Berušky – Angličtina pro předškoláky

akce na září

14.09. 2018
18. 9.  Červený a žlutý den - dopoledne pro všechny děti

           schůzka s rodiči Berušek 15,00 hodin

19. 9. schůzka s rodiči Kačátek 15,00 hodin

24. 9. placení stravného 6,00 - 14,30 hodin


AKCE NA BŘEZEN

 1.3. Angličtina – předškoláci

 

 7.3. Plavání                                  25,- Kč

– předškoláci podle seznamu 

 

 8.3. Angličtina – předškoláci

 

12.3. Sférické kino v MŠ                45,- Kč

- plaťte včas paní ekonomce

 

15.3. Angličtina – předškoláci

 

16.3.  Dopravní hřiště – předškoláci

 

21.3.  Plavání                                 25,- Kč

 

22.3.  Angličtina – předškoláci

29.3.  Angličtina – předškoláci

duben

6. 4. Angličtina

 

12. 4.  Plavání – berušky              25,- Kč

 

13. 4.  Angličtina

 

13. 4.  Hledání velikonočního zajíčka

 

20. 4. Angličtina

 

25. 4.  Fotograf v MŠ – viz plakát

 

26. 4.  Plavání – berušky             25,- Kč

 

27. 4.  Angličtina

28. 4. hokejbal  - berušky

AKCE NA LEDEN

 4.1. Plavání – předškoláci                25,- Kč

 

 9.1. Divadlo v MŠ – plaťte p. ekonomce   40,- Kč

 

10.1. Angličtina – předškoláci

 

17.1. Angličtina – předškoláci

 

18.1. Plavání – předškoláci                25,- Kč

 

24.1. Angličtina – předškoláci

 

25.1. „Sněhulákový den“– viz plakát

 

31.1. Angličtina - předškoláci

akce na listopad

1.11. angličtina
2.11. fotograf
3.11. myslivec a pes - kaštany a žaludy pro zvířátka
8.11. angličtina
9.11. plavání - určené Berušky
10.11. Lenčiny zpívánky
15.11. angličtina
22.11. angličtina
23.11. plavání
29.11. angličtinaAKCE NA ÚNOR


7.2. Plavání – předškoláci dle seznamu 25,- Kč

8.2. Divadlo ve školce
- plaťte včas paní ekonomce

13.2. Karneval – viz plakát

15.2. Angličtina – předškoláci

21.2. Plavání – předškoláci dle seznamu 25,- Kč

22.2. Angličtina

             AKCE NA ŘÍJEN

 3.10. Divadlo v MŠ

11.10. Angličtina - předškoláci

12.10. Plavání                               25- Kč

– berušky dle seznamu

18.10. Angličtina – předškoláci

19.10. Červený a žlutý den

- viz plakát 

25.10. Návštěva nemocnice

- předškoláci

26.10. Plavání                               25- Kč

– berušky dle seznamu 

AKCE NA ČERVEN

 1.6.  MDD – soutěže s odměnami

 2.6.  Divadlo v MŠ – děti ze ZŠ Trmice

 3.6.  Návštěva MŠ – předškoláci

 7.6.  Angličtina

 9.6.  Kouzelník                          40,- Kč

14.6.  Angličtina

15.6.  Rozloučení se školáky

21.6.  Angličtina

AKCE NA DUBEN

 

 5. 4. Angličtina

 

12. 4.  Angličtina

 

13. 4. Plavání – berušky podle seznamu     25,- Kč

 

14. 4. Fotografování dětí – viz plakát

 

19. 4. Florbal – vybrané Berušky

 

26. 4. Angličtina

 

27. 4. Plavání – berušky podle seznamu   25,- Kč

 

29. 4. čarodějný rej

BŘEZEN

2.3. Plavání – berušky                     25,- Kč

 

7.3. Angličtina – berušky

 

14.3. Angličtina – berušky

 

15.3.  Divadlo ve školce

         - plaťte včas paní ekonomce    40,- Kč

 

16.3. Plavání – berušky

 

21.3.  Angličtina – berušky

 

24.3.  Hledání velikonočního zajíčka

30.3. Angličtina - berušky

akce na únor

 2.2. Angličtina – předškoláci

 4.2. Den sněhuláků – viz plakát

 9.2. Dopravní hřiště – předškoláci

 16.2. Angličtina – předškoláci

 17.2. Plavání                           25,- Kč

 23.2. Angličtina – předškoláci

 25. 2. Sférické kino             55,- Kč

leden

12.1. Angličtina – předškoláci

13.1. Plavání                    25,- Kč

       – berušky dle seznamu

18.1. Divadlo v MŠ            40,- Kč

       - plaťte včas paní ekonomce

19.1. Angličtina – předškoláci

26.1. Angličtina – předškoláci

27.1. Plavání                   25,- Kč

         - berušky dle seznamu

na prosinec

 1.12.  Angličtina

 2.12.  Divadelní představení – hrají děti

          ze ZŠ Trmice

 4.12.  Mikulášská nadílka

 8.12.  Angličtina

 8.12.  Vánoční besídka – káčata

 9.12.  Plavání – berušky dle seznamu 20,- Kč

10.12.  Vánoční besídka – sluníčka

           Vánoční besídka – berušky

15.12.  Angličtina

LISTOPAD

3.11. Angličtina

 4.11. Návštěva myslivce – předání nasbíraných

         kaštanů a žaludů

10.11. Angličtina

11.11. Plavání – berušky dle seznamu          25,-

12.11. Divadlo v MŠ                                    40,-

          - plaťte včas paní ekonomce

18.11. Dopravní hřiště – předškoláci

         - beseda o bezpečnosti v dopravě

24.11. Angličtina

25.11. Plavání – berušky dle seznamu          25,-

ŘÍJEN

 

 

 6.10.  Návštěva nemocnice

                   - předškoláci

 8.10.  Divadlo                                  40,-

          - plaťte včas paní ekonomce

13.10.  Fotografování dětí

          - viz plakát

14.10.  Plavání – berušky dle seznamu    25,-

20.10.  Angličtina – předškoláci

22. 10. Kloboukový den - všechny děti
          plakát je v MŠ na nástěnce

27.10   Angličtina – předškoláci

 

ZÁŘÍ

22. 9. Červený a žlutý den - všechny děti 
         - Berušky budou mít červené oblečení
         - Kačátka a Sluníčka budou mít žluté oblečení

24. 9. od 15,30 hodin schůzka s rodiči dětí ze třídy Berušky 
         - účast všech rodičů je nutná

25. 9. vyšetření zraku přihlášených dětí 150,-Kč

28. 9. státní svátek - MŠ je uzavřena


Akce na duben

 3. 4. Hledání velikonočního zajíčka

  8. 4. Beseda pro rodiče o zdravé výživě

       - projekt „Cepík“ – od 16 hodin

 13. 4. Divadlo v MŠ                    35,- Kč

        - plaťte včas paní ekonomce

 20. 4. Angličtina

 21. 4. Fotografování dětí – viz plakát

 27. 4. Angličtina

 29. 4. Plavání

          – berušky dle seznamu  20,- Kč
 30. 4. čarodějnický rej

Akce na březen

AKCE NA BŘEZEN

 

3. 3. Cepík – plaťte paní ekonomce

 4. 3.  Plavání – berušky dle seznamu   20,- 

 9. 3.  Angličtina

16. 3.  Angličtina 

18. 3.  Plavání – berušky dle seznamu        20,-

23. 3.  Angličtina

24. – 25. velikonoční dílna pro děti a rodiče 20,-

31. 3.  divadlo Šikulka                                  40,-

akce na únor

2.2. Angličtina – předškoláci

 

 4.2. Plavání – berušky dle seznamu       20,- Kč

 

 9.2. Angličtina – předškoláci

 

16.2. Angličtina – předškoláci

 

18.2. Plavání – berušky dle seznamu       20,- Kč

 

23.2. Angličtina – předškoláci

 

24.2. Karneval – od 15,30  - viz plakát

krmíme ptáčky na školní zahradě

Akce na leden

Akce na leden

 5.1. Angličtina

 

 7.1. Plavání – berušky dle seznamu    20,- Kč

 

12.1. Angličtina

 

19.1. Angličtina

 

21.1. Plavání – berušky dle seznamu    20,- Kč

 

26.1. Angličtina

 

28.1. Sněhulákový den – viz plakát            

 na  dveřích

akce na měsíc prosinec

 1.12. Divadlo – děti ze ZŠ Trmice

 2.12. Schůzka s paní učitelkou ze ZŠ

           pro rodiče předškoláků

 5.12. Mikulášská nadílka ve školce

 8.12. Angličtina

 9.12. Vánoční besídka pro rodiče – káčátka

10.12.  Vánoční besídka pro rodiče – berušky

10.12. Plavání                               20,- Kč

11.12. Vánoční besídka pro rodiče – sluníčka

15.12. Angličtina

akce na měsíc listopad 2014

 3.11. Návštěva myslivce se psy – předání

         nasbíraných kaštanů

 3.11. Angličtina – předškoláci

10.11. Angličtina – předškoláci

12.11. Plavání – berušky dle seznamu  20,- Kč

13.11. Fotografování dětí  

         – viz plakát na dveřích

17.11. Angličtina - předškoláci

19.11. Divadlo ve školce                    40,- Kč

        - plaťte včas paní ekonomce

24.11. Angličtina – předškoláci

26.11. Plavání – berušky dle seznamu 20,- Kč

akce na měsíc říjen 2014

1.10. Plavání – berušky dle seznamu 30,- Kč

3.10. Návštěva policistů se psem

6.10. Angličtina – předškoláci

13.10. Angličtina – předškoláci

15.10. Plavání – berušky dle seznamu 30,- Kč

20.10. Angličtina – předškoláci

21.10. Plavání – berušky dle seznamu 30,- Kč

27.10. Angličtina – předškoláci

V říjnu chystáme tvořivou dílnu pro děti a rodiče, plakát s informacemi bude včas vyvěšen.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Pastelka

obrázek
Horní 195
Ústí nad Labem, 403 31
Telefon: 47 550 71 52
Telefon: 604 283 914
E-mail:
info@mspastelka-ul.cz
datová schránka: msswa88
IČO: 70 20 10 13
Provozní doba MŠ:
6,00 - 16,30
Ředitelka:
Bc. Gabriela Šťastná
Telefon: 724 099 844
E-mail:
reditelka@mspastelka-ul.cz
Na těchto stránkách se neuchovávají žádné citlivé informace.

Zřizovatel Ústí nad Labem

obrázek

NÁSTĚNKA

Nový školní rok

Mateřská škola Pastelka bude po letních prázdninách otevřena od 31. 8. 2020. Nové děti do MŠ nastupují až 1. 9. 2020.

ochrana zdraví

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde
HOME - MŠ Pastelka

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign