logotyp
Login

Užitečné informace

PLATBY

Platba stravného za dítě s celodenní docházkou  -  32,- Kč
Platba stravného za dítě s odkladem školní docházky  -  34,-Kč

Platba úplaty za předškolní vzdělávání  -  330,- Kč měsíčně        

Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí zákonný zástupce za dítě, které navštěvuje poslední ročník MŠ (tj. dosáhne v době od září do srpna 6 ti let) a dále zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakovaně dávky hmotné nouze, pěstounské péče, zvýšení příspěvku na péči (žádost o prominutí úplaty je k vyzvednutí u vedoucí stravovny).Úhrada za školní stravování a úplata za předškolní vzdělávání se platí v hotovosti u vedoucí stravovny. Termín platby je vždy včas oznámen na nástěnce ve škole, na internetových stránkách a na FB

Žádám zákonné zástupce dětí, aby platby obědů, úplaty za vzdělávání a divadla platili výhradně u paní ekonomky, kde podepíšete platbu a obdržíte potvrzení o zaplacení.

Pokud nebude paní ekonomka přítomna, je možné peníze předat ředitelce nebo zástupkyni školy.

Ve třídách u paní učitelky peníze nebudou přijímány.Den otevřených dveří

Zápis na školní rok 2020/2021

Zápis na školní rok 2020 - 2021 proběhne dne 13. 5. 2020 od 8,00 do 14,00 hodin

Pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 je docházka do mateřské školy povinná.

Přijímáme děti od 2 let věku.

Vzhledem k šíření onemocnění COVID – 19

Dodatek k zápisu do MŠ Pastelka

 

Zápis probíhá elektronicky - https://zapisms.usti-nad-labem.cz/

-      Vyplníte žádost

-      Vytisknete ji

-      Podepíšete

-      Okopírujete očkovací průkaz (nechodíte potvrzovat žádost k lékaři)

-      Vše donesete do MŠ Pastelka v den zápisu 13. 5. 2020 8,00 – 14,00 hodin

-      V obálce předáte u dveří ředitelka - ekonomka

-      Vyplníte prohlášení o očkování dítěte

 

Kdo nemá možnost vyplnit elektronickou přihlášku, může si ji nechat vytisknout v MŠ za následujících podmínek, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

 Ve dnech 21. 4. 2020  a   5. 5. 2020     8,00 - 11,00

Sebou přinesete:

Kartu pojištěnce dítěte

Rodný list dítěte

Očkovací průkaz dítěte

Občanský průkaz rodiče

Na papíře napsané telefonní číslo rodiče a emailovou adresu (pokud ji používáte)

 

Zaměstnanec MŠ si od vás vše převezme – ředitelka MŠ vyplní a vytiskne žádost, okopíruje očkovací průkaz a vyplní prohlášení o očkování – zaměstnanec MŠ Vám předá k podpisu žádost a prohlášení a vrátí všechny doklady.

 

MŠ je zapojena do projektu MPSV - Operační program Potravinové a materiální pomoci – obědy zdarma

Pro zapojení dítěte rozhoduje rozhodné období (posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí, se musí nacházet v hmotné nouzi v období

1. 6. 2020 až 30. 9. 2020. Ověřuje místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce.

- další informace na tel. čísle 724 099 844

V mateřské škole je otevřena speciální třída SLUNÍČKO pro děti se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

 DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky ...
Více informací

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Pastelka

obrázek
Horní 195
Ústí nad Labem, 403 31
Telefon: 47 550 71 52
Telefon: 604 283 914
E-mail:
info@mspastelka-ul.cz
datová schránka: msswa88
IČO: 70 20 10 13
Provozní doba MŠ:
6,00 - 16,30
Ředitelka:
Bc. Gabriela Šťastná
Telefon: 724 099 844
E-mail:
reditelka@mspastelka-ul.cz
Na těchto stránkách se neuchovávají žádné citlivé informace.

Zřizovatel Ústí nad Labem

obrázek

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde
HOME - MŠ Pastelka

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign